Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.455/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

 CALENDARUL
de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2020-2021

 

07 - 11 iunie 2021          Înscrierea la evaluarea națională
22 iunie 2021 Limba și literatura română - probă scrisă
24 iunie 2021   Matematica - probă scrisă
25 iunie 2021 Limba și literatura maternă - probă scrisă

29 iunie 2021(până la ora 14:00)

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00)

- 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00)

Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea
contestațiilor

   
NOTĂ:

La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de  afişare a rezultatelor.

Pin It