Suntem si pe FaceBook

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Utile

Utile (6)

DOSARELE DE BURSE PENTRU SEMESTRUL II SE DEPUN LA SECRETARIAT IN PERIOADA 13-24 FEBRUARIE 2017. SE PRIMESC NUMAI DOSARE COMPLETE.

NU SE MAI ACCEPTA DOSARELE CU BONURI DE LA CIRCA FINANCIARA, SAU DECLARATII NOTARIALE NECLARE. CERETI INVATATORULUI/DIRIGINTELUI NECESARUL PENTRU DOSAR IN FUNCTIE DE SITUATIA FAMILIALA SI CITITI CU ATENTIE CEEA CE SCRIE.

FOARTE IMPORTANT!

VERIFICATI CU ATENTIE DOSARUL INAINTE DE DEPUNERE.

 

DUPA DATA DE 24 FEBRUARIE NU SE MAI ACCEPTA NICIUN DOSAR SI NICIUN ACT.

 Acte necesare :

-   cerere tip 

-   copii xerox certificate nastere copii (pentru toti copiii din familie cu varste cuprinse intre 0-18 ani)

-   copii xerox acte identitate parinti/tutori sau  hotarare de divort

-   adeverinta de la locul de munca cu venitul net pe ultimele 12 luni (daca parintele nu lucreaza, aduce declaratie de la notar ca nu are venituri)

-   talon alocatie copil sau talon pensie pe luna  decembrie

-   certificatul fiscal de la Circa Financiara din care sa reiasa ca nu exista alte surse de venit este OBLIGATORIU PENTRU TOATE DOSARELE DE BURSA SOCIALA (nu si pentru cele medicale)

 

Parintii angajati aduc doar adeverinta de venit si certificatul fiscal!

 

IN DECLARATIA DE LA NOTAR TREBUIE SPECIFICAT, in functie de situatie:

 

1 . Pentru familiile casatorite cu acte (mama si tata):

Daca nu lucreaza niciunul dintre parinti, declaratia poate fi una, la nivel de familie.  Se va mentiona :

- SITUATIA CIVILA ( subsemnatul ......... casatorit cu .........)

- NUMARUL TOTAL DE COPII MINORI AFLATI IN INTRETINERE

- NU ESTE  ANGAJAT  LA NICIUN LOC DE MUNCA

- NU EXISTA ALTE VENITURI DECAT ALOCATIA / ALOCATIILE            

 COPILULUI / COPIILOR.

 In familia in care numai unul dintre parinti nu lucreaza, doar acesta va declara la notar :

- SITUATIA CIVILA ( subsemnatul ......... casatorit cu .........)

- NUMARUL TOTAL DE COPII MINORI AFLATI IN INTRETINERE

- NU ESTE  ANGAJAT LA NICIUN LOC DE MUNCA

- NU EXISTA ALTE VENITURI DECAT ALOCATIA / ALOCATIILE  COPILULUI / COPIILOR SI VENITUL CELUI CARE LUCREAZA

 

2. Pentru familiile necasatorite/monoparentale (un singur parinte)

Parintele care are in intretinere minorul, va mentiona :

- SITUATIA CIVILA (subsemnatul ...... necasatorit)

- NUMARUL TOTAL DE COPII MINORI AFLATI IN INTRETINERE

- NU ESTE  ANGAJAT LA NICIUN LOC DE MUNCA

- NU EXISTA ALTE VENITURI DECAT ALOCATIA / ALOCATIILE COPILULUI / COPIILOR.

- CELALALT PARINTE CONTRIBUIE (aici se va specifica suma) SAU  NU CONTRIBUIE LA INTRETINEREA MINORULUI

 

Actele se vor afla intr-o folie transparenta!

Dosarele se predau NUMAI pe baza de semnatura, LA SECRETARIAT !  NU PREDATI DOSARE INCOMPLETE !

 

Depunerea are loc in perioada 13-24 februarie 2017.

Atașat regăsiți cererea pentru burse.


Atașat regăsiți raportul de activitate al Școlii Gimnaziale Ferdinand I, pentru semestrul I din anul școalr 2015-2016.

Atașat regăsiți metodologia de acordare a burselor pentru semestrul II al acestui an școlar.

 Anunț important

Din motive obiective (vreme, alte concursuri suprapuse), Festivalul de Creație și Interpretare a Poeziei "Ianus" 2016 este amânat pentru data de 18 martie 2016.  
Cei care s-au inscris rămân înscriși dar dacă nu doresc participarea la acea dată pot trimite un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nu mai tarziu însă de 1 martie 2016. 
Data limită de înscriere este 29 februarie 2016 (începand cu 1 martie 2016, poeziile de la secțiunea creație sunt trimise spre evaluare juriului).
Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

 

I.Argument

    Şcoala românească s-a dovedit, în ultimii ani, un factor activ în promovarea unei imagini pozitive a societăţii româneşti şi în evidenţierea valorilor culturale româneşti, în context naţional şi european. Festivalul îşi propune să fie un loc de întâlnire a elevilor cu înclinaţii artistice, o manifestare care să stimuleze şi să promoveze inteligenţa creativă, cultivarea limbii române scrise şi vorbite, precum şi dezvoltarea ablităţilor de comunicare.

Şcoala Gimnazială “Ferdinand I lansează pentru şcolile bucureştene invitaţia de a participa la un eveniment care să deschidă elevilor o poartă spre redescoperirea lumii prin poezie.

ianus jpg

II. Scop

 

Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus” are drept drept scop stimularea creativităţii, a dezinvolturii în exprimare, inovaţia, spiritul de competiţie şi imaginaţia elevilor din învăţământul gimnazial, prin participarea acestora, în număr cât mai mare, la activităţi extraşcolare şi extracurriculare, activarea iniţiativelor din şcoli, promovarea ideilor originale şi a reprezentărilor copiilor din ciclul primar şi din ciclul gimnazial asupra şcolii.

 

III. Obiective


1.Punerea în valoare a pasiunii elevilor pentru poezie cu scopul valorificării propriilor experienţe prin limbaj poetic; stimularea performanţelor artistice individuale şi de grup; cunoaşterea creaţiilor literare din genuri şi specii variate, româneşti şi universale, clasice şi contemporane; opţiuni repertoriale care să reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor;

2.Realizarea unui act artistic complet care să corespundă cerinţelor estetice şi filosofice ale operelor alese a fi transpuse;

3.Identificarea surselor şi a mijloacelor de informare moderne, inovative, bazate pe lectură şi studiu individual/echipe;

4.Cultivarea aptitudinilor de comunicare expresivă a creativităţii;

5.Descoperirea, cultivarea şi stimularea talentului literar al elevilor, pentru formarea unor cetăţeni culţi, iubitori de literatură de calitate;

6.Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la festival.

 


IV. Condiţii de participare

 

1.Concursul se adresesază elevilor din clasele I-VIII din Bucureşti şi este împărţit în două secţiuni: 

ØNivel primar:

o Secţiunea creaţie;

o Secţiunea interpretare (a operelor literare sau a fragmentelor acestora);

ØNivel gimnazial:

o Secţiunea creaţie;

o Secţiunea interpretare (a operelor literare sau a fragmentelor acestora).

2.Elevii pot participa la concurs, individual sau în grup pentru interpretare (maxim 7 minute) – participare directă.

3.La concurs vor intra în competiţie toti elevii care trimit textele poeziilor în format electronic sau înregistrările video prezentate pe CD sau DVD, la secţiunea interpretare.

4.Pentru secţiunea creaţie, elevii concurenti vor trimite 5-10 creaţii lirice sau epice, în versuri, în limba română şi/sau limba engleză. Materialele vor fi redactate cu Times New Roman, mărimea 12, la 1 rând, şi vor fi trimise pe email-ul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , în format MS Word, până pe data de 17 ianuarie 2016 - participare indirectă.

5.Pentru secţiunea interpretare, vor fi aduse şi depuse la secretariatul şcolii înregistrarea momentului artistic pe CD sau DVD, în limba română sau limba engleză, până pe data de 15 ianuarie 2016.

 

V. Organizarea şi desfăşurarea concursului


 1.Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus”, ediţia a III-a, se va desfăşura în Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I” şi în sala Sport şi arta a Centrului de Resurse pentru Elevi şi Părinţi, sector 2, în perioada 26 ianuarie 2016. Şcoala organizatoare este situată în B-dul Gării Obor nr. 16, Bucureşti, sector 2, tel./fax: 0212525370.

2.Pentru participarea la concurs, se va trimite fişa de înscriere, online, scanată cu ştampila unităţii din care provine elevul, la adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până pe data de 17 ianuarie 2015, inclusiv. O dată cu fişa de înscriere vor fi trimise poeziile (în format electronic), iar înregistrările video se vor aduce la secretariatul Scolii Gimnaziale “Ferdinand I” (CD sau DVD) până la 15 ianuarie 2015. Persoana de contact din partea organizatorilor festivalului este doamna director adjunct a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I” – prof. Doina Burtea.

3.Responsabilitatea organizării şi desfăşurării Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus”, ediţia a III-a, revine Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, precum şi celorlalte şcoli participante, prin respectarea prevederilor prezentului regulament.

4.Şcoala Gimnazială “Ferdinand I” va asigura logistica necesară desfăşurării în cele mai bune condiţii a Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus”, ediţia a III-a.

5.La ambele secţiuni ale concursului, se vor acorda următoarele categorii de premii:

A. Creaţie

• Premiul special al juriului


Primar

ØPremiul I

ØPremiul II

ØPremiul III

ØMenţiune


Gimnaziu

ØPremiul I

ØPremiul II

ØPremiul III

ØMenţiune     


B.Interpretare

• Premiul special al juriului


Primar

ØPremiul I

ØPremiul II

ØPremiul III

ØMenţiune


Gimnaziu

ØPremiul I

ØPremiul II

ØPremiul III

ØMenţiune


6.Se va acorda, de asemenea, Marele Premiu al Festivalulului de creaţie şi interpretare a poeziei “Ianus”, ediţia a III-

7.Juriul decide, în funcţie de participanţi şi valoarea prezentării lor, dacă acordă toate premiile menţionate.

8.Festivitatea de premiere va avea loc în Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, în data de 26 ianuarie 2016.

9.Toţi participanţii vor primi diplome de participare semnate de preşedintele juriului şi directorul şcolii.


 

VI. Atribuţiile ComisiEI de Concurs

 

1.Promovează concursul la nivelul şcolilor din Municipiul Bucureşti prin intermediul ISMB.

2.Înregistrează candidaturile la concurs ale şcolilor interesate să participe la festivalul concurs.

3.Asigură cadrul de desfăşurare în condiţii favorabile a competiţiei la nivelul Municipiului Bucureşti.

4.Diseminează rezultatele festivalului concurs la nivelul comunităţii locale.

5.Acordă diplome de participare tuturor elevilor înscrisi în competiţie.

6.Premiază câştigătorii pentru fiecare nivel de învăţământ – primar şi gimnazial, în limita reurselor disponibile (fonduri proprii, sponsorizări etc). 

VII. Evaluarea

 

1.Juriul Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus”, este alcătuit din personalităţi din lumea teatrului, care nu au îndrumat formaţii sau concurenţi individuali participanţi la concurs, reprezentanţi ai ISMB, profesori de specialitate şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Preşedintele juriul este o personalitate din lumea teatrului.

2.Criterii de jurizare pentru selecţia câştigătorilor:


A. Creaţie

- autenticitate

- originalitate

- inventivitate creativă

- acurateţe gramaticală

- acurateţe stilistică

 

B. Interpretare

- claritatea rostirii (calitatea vocii, a vorbirii, a dicţiei);

 • o logica interpretarii (respectând structura textului-propoziţii, idei, cuvinte cheie, accente);
 • o inteligenţa – subtilitatea interpretării (reflectând înţelegerea textului);
 • o implicarea (gradul de implicare a interpretului în « povestea » pe care o prezintă);
 • o forţa transmiterii - impactul interpretării asupra spectatorului.  


VIII. Dispoziţii finale


1. Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului festivalului concurs şi asumarea obligativităţii respectării acestuia.

 

2. Regulamentul festivalului (şi întreaga documentaţie aferentă) a fost elaborat de ISMB, în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Ferdinand I”

Atașat regăsiți fișele de înscriere.

 

 

 1. I.Argument

 

Şcoala românească s-a dovedit, în ultimii ani, un factor activ în promovarea unei imagini pozitive a societatii româneşti şi în evidenţierea valorilor culturale româneşti, în context national şi european. Formele diversificate de acţiune: parteneriate, schimburi de idei, vizite şi întâlniri ale factorilor de decizie şi acţiune, documentare, participarea la concursuri de interpretare artistică, competiţii teoretice şi practice pe teme ale valorilor româneşti şi europene au antrenat copii, tineri, profesori, părinţi, societatea civilă în realitatea existenţei împreună, toţi diferiţi, toţi egali, într-o Românie modernă, europeană.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti lansează pentru şcolile bucurestene invitaţia de a participa la o competiţie locală, acţiune care îşi propune să esenţializeze şi să deschidă perspective de cunoaştere în domeniul operei dramatice şi valorilor artei dramatice.

 

II. Scop

 

Festivalul-Concurs de teatru pentru elevi „Ferdinand I” are drept drept scop stimularea creativităţii, a dezinvolturii în exprimare, inovaţia, spiritul de competiţie şi a imaginaţiei elevilor din învăţământul gimnazial, prin participarea acestora, în număr cât mai mare, la activităţi extraşcolare şi extracurriculare, activarea iniţiativelor din şcoli, promovarea ideilor originale şi a reprezentărilor copiilor din ciclul primar şi din ciclul gimnazial asupra şcolii.

 

III. Obiective

 

1.Punerea în valoare a pasiunii elevilor pentru arta spectacolului de teatru prin: dezvoltarea capacităţii şi a adaptabilităţii acestora la munca în echipă; stimularea performanţelor artistice individuale şi de grup; cunoaşterea literaturii şi a dramaturgiei româneşti şi universale clasice şi contemporane; opţiuni repertoriale care să reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor;

2.Realizarea unui act artistic complet care să corespundă cerinţelor estetice şi filosofice ale operelor alese a fi transpuse teatral;

3.Identificarea surselor şi a mijloacelor de informare moderne, inovative, bazate pe lectură şi studiu individual/echipe;

4.Asigurarea oportunităţilor de exprimare a ideilor şi creaţiilor originale ale copiilor pe o temă dată;

5.Cultivarea aptitudinilor de comunicare expresivă a creativităţii;

6.Transpunerea unor noţiuni generale, teoretice, de interes larg, în contexte educaţionale noi;

7.Dezvoltarea capacităţilor de investigaţie, informare şi transfer al cunoştinţelor;

8.Sprijinirea iniţiativelor tinerilor şi creşterea gradului de implicare a acestora în structuri asociative, activ-participative;

9.Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la festivalul concurs.

 


IV. Condiţii de participare

 

 1. 1.Concursul se adresesază elevilor din clasele I-VIII din Bucureşti, fiind împărţit în două secţiuni:
  1. A.Secţiunea I: clasele I-IV

v O piesă de teatru/ monolog (durata maximă 30 min.)

 

 1. B.Secţiunea a II-a clasele V-VIII

v O piesă de teatru/ monolog (durata maximă 30 min.)

 1. 2.Elevii pot participa la concurs, individual sau în trupe de teatru.
 2. 3.La concurs vor intra în competiţie toate trupele desemnate de şcolile interesate şi înscrise în concurs - fiecare şcoală poate fi reprezentată de o singură trupă pentru fiecare secţiune.

 

 

V. Organizarea şi desfăşurarea concursului

 

 1. 1.Festivalul Concurs de Teatru pentru Elevi “Ferdinand I”, Ediţia a IV-a se va desfăşura în Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, în perioada 23-24 mai 2013. Şcoala organizatoare este situată în B-dul Gării Obor nr. 16, Bucureşti, sector 2, tel./fax: 0212525370.
 2. 2.Pentru participarea la concurs, fiecare şcoală desemnează trupele, prin transmiterea fişei de înscriere, on-line, la adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până pe data de 12 mai 2013, inclusiv, prin transmiterea fişei de înscriere semnată şi ştampilată de către directorul şcolii din care provine trupa, la organizatori, respectiv Şcoala Gimnazială “Ferdinand I”. Persoana de contact din partea organizatorilor este doamna director adjunct a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I” – prof. Doina Burtea.
 3. 3.Fiecare formaţie de teatru, cât şi participanţii individuali, trebuie să aibă în portofoliul de prezentare în mod obligatoriu caietul program şi afişul spectacolului.
 4. 4.Piesa de teatru se joacă în limba română, textele alese trebuie să reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor, să nu conţină limbaj licenţios, acţiuni şi situaţii scenice nepotrivite vârstei lor.
 5. 5.Toţi participanţii şi susţinătorii lor sunt rugaţi să aibă pe tot parcursul festivalului un comportament civilizat şi de fair play.
 6. 6.Responsabilitatea organizării şi desfăşurării Festivalului Concurs de Teatru pentru Elevi “Ferdinand I”, Ediţia a IV-a, revine Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, precum şi celorlalte şcoli participante, prin respectarea prevederilor prezentului regulament.
 7. 7.Şcoala Gimnazială “Ferdinand I” va asigura logistica necesară desfăşurării în cele mai bune condiţiuni a Festivalului Concurs de Teatru pentru Elevi “Ferdinand I”, Ediţia a IV-a.
 8. 8.La ambele secţiuni ale concursului, se vor acorda următoarele categorii de premii:
 • Trofeul “Ferdinand I”
 • Premiul I – trupă/monolog
 • Premiul II – trupă/monolog
 • Premiul III – trupă/monolog
 • Premiul pentru cel mai bun actor/ actriţă – în rol principal
 • Premiul pentru cel mai bun actor/ actriţă – în rol secundar
 • Premiul pentru originalitate
 • Premiul pentru cel mai bun afiş
 • Premiul pentru popularitate
 • Premiul pentru cele mai frumoase costume
 • Premiul Special al Juriului
 1. 9.Festivitatea de premiere va avea loc în Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, în data de 24 mai 2013.
 2. 10.Toţi participanţii (concurenţi şi îndrumători ai trupelor de teatru), vor primi diplome de participare semnate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, preşedintele juriului şi directorul şcolii.

 

VI. Atribuţiile ComisiEI de Concurs

 

 1. 1.promovează concursul la nivelul şcolilor din Municipiul Bucureşti prin intermediul ISMB;
 2. 2.înregistrează candidaturile la concurs ale şcolilor interesate să participe cu trupe de teatru la festivalul concurs;
 3. 3.asigură cadrul de desfăşurare în condiţii favorabile a competiţiei la nivelul Municipiului Bucureşti;
 4. 4.sprijină unităţile de învăţământ în asigurarea materialului de informare-documentare, a resurselor privind realizarea spectacolelor de teatru;
 5. 5.diseminează rezultatele festivalului concurs la nivelul comunităţii locale;
 6. 6.acordă diplome de participare tuturor formaţiilor de teatru înscrise în competiţie;
 7. 7.premiază câştigătorii pentru fiecare ciclu de învăţământ – primar şi gimnazial, în limita reurselor disponibile (fonduri proprii, sponsorizări etc).

 

VII. Evaluarea

 

1.Juriul Festivalului Concurs de Teatru pentru Elevi “Ferdinand I”, este alcătuit din personalităţi din lumea teatrului, care nu au îndrumat formaţii sau concurenţi individuali participanţi la concurs, reprezentanţi ai ISMB şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Preşedintele juriul este o personalitate din lumea teatrului.

2.Criterii de jurizare pentru selecţia câştigătorilor:

- omogenitatea trupei: 10 puncte;

- armonizarea interpretării actorilor: 10 puncte;

- talentul actoricesc: 20 puncte;
- stăpânirea limbajului scenic: 15 puncte;

- impresie artistică (folosirea figurilor de stil, impactul personal, costumaţie): 25 puncte

- din oficiu: 10 puncte.

Total: 100 puncte.

 

 1. 3.Juriul are dreptul să ceară oprirea unui spectacol dacă a fost depăşită durata, dacă se consideră că ceea ce a văzut pe scenă contravine regulamentului concursului, sau dacă se consideră că vizionarea unui anumit număr de minute din spectacol a fost relevantă şi, implicit, evaluarea trupei de teatru a luat sfârşit.

           

VIII. Dispoziţii finale

 

1. Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului festivalului concurs şi asumarea obligativităţii respectării acestuia.

2. Regulamentul festivalului concurs (şi întreaga documentaţie aferentă) a fost elaborat de ISMB, în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Ferdinand I”.Regulamentul si fisa de inscriere pot fi descarcate aici

 

 

Strazi / adrese arondate Scolii Gimnaziale "Ferdinand I"

ALEEA BISTRICIOARA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
ALEEA CISLAU NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
ALEEA COZIA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
BD. FERDINAND I NR.119 - 123 (NR. IMPARE), 129-133, BLOC E 1,2,3,4, BLOC T 1,2,3,4, SECTOR 2
BD. GARII OBOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
INTR. ABANOSULUI NR.PARE SI IMPARE, SECTOR 2
INTR. CLOPOTEILOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
INTR. DEGETARULUI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
INTR. MANDARINEI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
INTR. VERSULUI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
SOS. PANTELIMON NR. 1,3 BLOC P2, 10 BLOC 5D,16 BLOC 5B, 18 BLOC 5A, 21-33 (NR.IMPARE), 36-40 (NR.PARE), 79,81, 89-101 (NR.IMPARE) BLOC 403, BLOC 404,92, 111-115 (NR.IMPARE) BLOC 400, BLOC 401, SECTOR 2
STR. AMIRAL IOAN MURGESCU NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. AVRIG NR. 13-31 (NR. IMPARE), SECTOR 2
STR. BAICULUI NR. 1, 2-12 (NR.PARE), SECTOR 2
STR. CAMINULUI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. CARAUSILOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. CONSTANTIN GEORGIAN NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. COSTACHE CONACHI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. DIMITRIE GROZDEA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. EUFROSIN POTECA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. FANTANICA NR. 7 -38 (PARE SI IMPARE), SECTOR 2
STR. FLORICA PANTAZI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. FRAULUI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. ION HELIADE RADULESCU NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. LEHLIU NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. MIRCEA ROSETTI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. MIRESMEI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. NIFON BALASESCU NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. OLIMPIADEI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. PAHARNICUL TURTUREA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. PLT. ION NITA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. POPA LAZAR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. POPA NICOLAE NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. RASNOV NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. RODICA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. SEMNALULUI NR. PARE SI IMPARE), SECTOR 2
STR. SERG. NICOLAE CULEA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. SOLD. STEFAN VELICU NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. SPATARUL NICOLAE MILESCU NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. STOLNICUL VASILE NR. 8-21, SECTOR 2
STR. TAMPA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. TELIA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. VULCANEI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2
STR. ZIDURILOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2